Bra fiske i Linköpingsområdet

Staden Linköping ligger på den flacka Östgötaslätten, strax söder om Stångåns utlopp i sjön Roxen. På den omgivande slätten finns gott om flacka sjöar där man kan fiska. Linköping är också nära Göta kanal, som lockar med både intressant fiske och en härlig kajakupplevelse. Stora Rängen, Lilla Rängen och Ärlongen är andra exempel på vatten som är värda att utforska för den fiskeintresserade.

Fiske i Stångån/Kinda kanal

Privatpersoner behöver inte lösa fiskekort för att ägna sig åt handredskapsfiske i Stångån/Kinda kanal på sträckan mellan Slattefors sluss och Roxens mynning. För fiske i Roxen krävs däremot fiskekort.

Fiske i Roxen

Information om fiskekort för Roxen hittar du hos Roxen.nu och Fiskekort.se/roxen. Där finns även info om de begränsningar som gäller, till exempel vad gäller minimimått.

Roxen är en cirka 95 kvadratkilometer stor slättsjö som delas av kommunerna Linköping och Norrköping. Abborre, gädda, gös, nors, björkna, braxen, gärs och ål är exempel på vad man kan få på kroken när man fiskar i Roxen. Här lever ungefär två dussin olika fiskarter, inklusive den sällsynta aspen som är rödlistad. Roxens Fiskevårdsområdesförening och Tekniska Verken bedriver ett samarbetsprojekt för att förbättra lekområdena för gös och nors i Roxen.

Roxen är en typisk näringsrik slättsjö med ett medeldjup på 4,7 meter och ett maxdjup på 8 meter. Värt att tänka på för kajakpaddlaren är att när det är blåsigt ute så tenderar vågorna på Roxen att vara väldigt krabba, det vill säga korta och höga. Att omgivningarna är så låglänta gör också att det inte finns mycket lä för sjön i blåsigt väder.

Roxen är en viktig knutpunkt som kan vara centrum för vidare utforskande av Östgötaslätten. I väster är sjön ansluten till både Motala ström, Svartån och Stångån/Kinda kanal. I öster bildar Roxen en utdragen vik i vars östligaste ände Motala ström fortsätter i nordlig riktning mot sjön Glan. Göta kanal går genom Roxen från Norsholm till Berg.

Fiske i Ärlången, Stora Rengen och Lilla Rengen, samt Kinda kanal mellan dessa sjöar

Det finns ett gemensamt fiskekort som gäller för Ärlången, Stora Rengen och Lilla Rengen, samt Kinda kanal mellan dessa sjöar. För trollingfiske krävs ett särskilt trollingkort. Exempel på fiskar som lever i detta fiskevårdsområde är gödda, gös, ål och grov abborre.

Fiske i Svartån

För att du ska få fiska i hela Svartån behöver du införskaffa sju olika fiskekort, eftersom fiskerättigheterna är utspridda. Många nöjer sig med att skaffa ett eller två fiskekort. Fiskekortet för Västerlösa – Älvestad omfattar till exempel cirka 9 km fiske och innehåller många bra fiskeplatser, du måste dock släppa tillbaka all braxen, färna, sarv och mört.

Den 165 km långa Svartån rinner genom norra Småland och västra Östergötland. Den passerar bland annat Tranås, Boxholm, Mjölby och Sya. Dess mynning vid sjön Roxen är ett viktigt fågelområde.

Fiske i Göta kanal

För Göta kanal är fiskerätten utarrenderad till olika fiskeföreningar och privatpersoner, så det gäller att skaffa rätt fiskekort för just den plats man vill fiska och kontrollera vilka regler som gäller för kajakfiske just där. Mer information om vilka sträckor som det går att köpa fiskekort för hittar du hos Gotakanal.se/fiske.

Det finns dock några viktiga undantag från fiskekortskravet:

  • Privatpersoner får fiska med handredskap utan fiskekort mellan Ruda bro och Heda sluss.
  • På kanalsträckan från Gastorps bro i Töreboda till Järnvägsbron i Töreboda får privatpersoner fiska med handredskap utan fiskekort.
  • Går du med egen båt genom kanalen får du meta i kanalen från båten, med undantag för kanalsträckan i Motala (där har ädelfisk planterats ut). I sjöarna som kanalen förbinder krävs fiskekort. För Vänern och Vätter gäller särskilda fiskeregler.

Tänk på att det finns regler som måste följas även där fiskekort inte krävs. Detta innebär bland annat att du är skyldig att ta reda på vilka arter som får fiskas och tas med hem, om det finns några storleksgränser, om det finns några mängdgränser och vilka fiskredskap och fiskemetoder som är tillåtna.