Bra fiske i Malmöområdet

Fiske i havet

Malmö, Sveriges tredje största stad, ligger på Skånes västkust, mot Öresund. Öresund är en del av havet och där får fritidsfiskare fiska utan fiskekort, så länge de följer reglerna för fritidsfiske.

Fiske i kanalerna

Runt omkring den äldsta delen av Malmö stad finns kanaler där det förekommer rodd, kanoting, kajaking, vattencykling, med mera. Kanalerna utgörs delvis av gamla vallgravar, medan Östra Förstadskanalen och Södra Förstadskanalen anlades så sent som i början av 1800-talet. Det är, med vissa begränsningar, tillåtet att fritidsfiska i Malmös kanaler.

Malmös lokala ordningsstadga måste givetvis följas när man fiskar i Malmö.

Malmös lokala ordningsstadga, §18

Inhägnat område kring dammar och vattendrag får endast beträdas i den mån detta medgivits av ansvarig kommunal nämnd. Fiske i dammar i kommunens parker får inte ske utan särskilt medgivande från tekniska nämnden. 2013-03 5 Fiske i Malmö stads kanaler runt centrum är tillåtet för allmänheten i kanalens hela sträckning innanför Turbinbron, Neptunibron och Suellsbron. I vallgraven runt Malmöhus slott är fiske inte tillåtet. Fiske i kanalerna får endast ske med handredskap* (med handredskap avses spö, pilk och liknande rörligt redskap som är utrustat med lina och högst tio krokar). Fiske med kastspö eller flugfiske får inte bedrivas från broar som upplåtits för allmän trafik. *Definitionen av handredskap kommer från 7 § Fiskelagen (SFS 1993:787)

Fiske i Malmö stads fiskedammar

Malmö stad har tre fiskedammar: Björkadammen och de två Sallerupsdammarna. Fiskekort krävs för fiske i dammarna. Du kan köpa det hos Fiskekort.se.

Fiske i Vombsjön

Malmö stad äger ungefär hälften av fiskevattnet i Vombsjön, trots att sjön inte ligger i Malmö kommun utan i det närliggande kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Fiskekort krävs för fiske i Malmö stads fiskevatten i sjön, och du kan köpa det hos Fiskekort.se. För resten av sjön krävs ett annat fiskekort; mer information om detta hittar du på Sjobo.nu/vombfiske.

Exempel på fisk som lever i Vombsjön är Abborre, Gädda, Braxen, Regnbåge, Öring, Ål, Gös, Löja, Mört, Gärst och Björkna.

Vombsjön (även stavat Våmbsjön) är 12 kvadratkilometer stor och maxdjupet är drygt 15 meter. Sjön ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde. Sedan 1940-talet har Vombsjön varit dricksvattentäkt för Malmö. Förutom fritidsfisket bedrivs även yrkesmässigt fiske i sjön.

Omgivningarna kring Vombsjön är mycket natursköna. I väster ligger ett naturreservat med artrika våtmarker som är mycket viktiga för fågellivet. Man får inte vandra runt på egen hand eftersom det kan störa fåglarna, däremot får man besöka fågeltornen och se fåglarna därifrån. Söder om Vombsjön ligger Vombs fure, ett område som planterades med barr- och lövträd under 1800-talet för att binda sanden. I Vombs fure lever bland annat kronhjortar. Vombs fure gränsar till den lilla sjön Häljasjön där det finnns en iordningställd badplats.