Bra fiske i Mellansverige

Mellansverige utgörs av de landskap som ligger kring de störa sjöarna Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Hela detta område ligger långt söder om Sveriges geografiska mittpunkt, men kallas ändå för Mellansverige, bland annat eftersom det ligger kring Sveriges demografiska mittpunkt.

Handredskapsfiske är fritt i Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern, vilket innebär att man inte behöver köpa fiskekort för att fiska med handredskap i dessa sjöar – oavsett om man fiskar i allmänt eller enskilt vatten. Däremot måste man förstås följa de lagar och regler som gäller, inklusive de regler som kan göra att vissa delar av sjöarna är fredade från fiske totalt, eller bara vad gäller en viss art, eller bara vad gäller en viss art under en viss del av året.

Fiske i Vänern

Vänern är berömd för sin lax – Vänerlaxen. Detta är samma art som Atlantlaxen, men istället för att vandra ut till havet för att växa till sig i saltvatten vandrar Vänerlaxen från närliggande Mellansvenska vattendrag till insjön Vänern och äter upp sig där istället innan de återvänder till vattendragen för att leka.

Endast laxar som är 60 cm eller mer får tas upp ur Vänern, fångar man en lax som är mindre än så ska den släppas tillbaka igen. Gränsen för öring är också 60 cm, medan den bara är 45 cm för gös. Kräftor måste vara minst 10 cm långa. Det är inte tillåtet att fiska ål i Vänern, oavsett hur stor eller liten ålen är. Fångst av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bort klippt är också förbjudet under hela året.

Om du befinner dig på allmänt (inte enskilt) vatten i Vänern får du under vissa omständigheter fiska med nät, långrev och ryssjor/burar. Att fiska med sådana rörliga redskap kräver dock att man registrerar sig hos Länsstyrelsen i förväg. Det är Länsstyrelsen i Värmland som sköter registreringen. De har också information om exakt vad som gäller för fiske med dessa rörliga redskap, man får till exempel inte använda nät som är högre än tre meter.

Vänern är inte bara Sveriges största insjö utan också EU:s största insjö. Däremot är den inte Europas största insjö eftersom Ladoga och Onega i västra Ryssland är större. Exempel på tätorter som ligger längs Vänerns strand är Lidköping, Mariestad, Vänersborg, Karlstad, Kristinehamn, Åmål och Säffle.

Vänern är så stor att det finns flera olika skärgårdar i den att utforska för den fiske intresserade. Totalt ligger det ungefär 22 000 öar i Vänern, varav de största är Torsö, Kållandsö och Hammarö.

Fiska kräftor i Vättern

Den som inte är yrkesfiskare med särskilt tillstånd får normalt bara fiska flodkräftor och signalkräftor i vatten där man erhållit tillstånd från fiskerättsinnehavaren. Det finns dock ett viktigt undantag – man behöver inte uppbära något personligt tillstånd för att få fiska kräftor i allmänt vatten i Vättern på helgerna under den speciella kräftperioden.

Kräftperioden sträcker sig från klockan 17:00 fredagen i andra helgen i augusti fram till kl 17:00 söndagen andra helgen i september. Under denna period får allmänheten fiska kräftor på allmänt (ej enskilt vatten), så länge de iakttar de regler som gäller. Det finns både vissa geografiska begränsningar (skyddade områden) och regler för hur fisket ska gå till. Mer information hittar du hos Länsstyrelsen Örebro län.