Bra fiske i Umeåområdet

I Umeå med omnejd finns goda fiskemöjligheter i älv, å, sjö och havet. Fiske i havet (Östersjön) och längs havskusten kräver inte något fiskekort, för övriga vatten är det viktigt att ta reda på vad som gäller lokalt. Till exempel är det tillåtet att fiska med handredskap utan fiskekort i stora delar av Umeåälven.

Mer information om vilka vatten i Umeåområdet som kräver fiskekort och hur man köper fiskekort hittar du hos Fiskekort.se/umeå. För Vindelälven, Laisälven och nedre Umeälven, besök Vindelalvsfiske.se. Bra information finns även på Fiskekort.se/vindelalvsfiske.

Fiske i Östersjön

I kustområdena kring Umeå finns goda möjligheter att fiska bland annat abborre, sik och stora gäddor. Har man tur nappar även kustharren. Fjärdarna är särskilt populära och fantastiska för kajakfiske.

Umeå stadsfiske – fiska i delar av Umeälven utan fiskekort

Varje år färdas stora mängder lax uppströms genom Umeälven för att nå den oreglerade Vindelälven där de leker. De kan vara svåra att fånga med handredskap eftersom de ser älven som en transportsträcka och inte stannar för att äta. En riktig utmaning med andra ord.

Umeälven är också känd för sina fina bestånd av id och braxen, fiskar som brukar söka sig till de mer lugnflytande delarna av älven och är betydligt mer intresserade av att nappa. Andra exempel på fiskar som lever i Umeälven är havsöring, abborre, gädda, mört, lake och sik.

I en stor bit av Umeälven är det numera gratis att fiska med handredskap, tack vare ett samarbete mellan Umeå kommun, Teg & Öns byamän och Degernäs byamän som innehar fiskerättigheterna. Observera att nät, ryssjor och burar inte räknas som handredskap.

Omfattning

Avgränsning uppströms: Tegsbron är en stor bro över Umeälv i Umeå kommun. Strax uppströms om Tegsbron ligger en cykelbro. Denna cykelbro utgör den ena gränsen för gratisfisket. Uppströms om denna cykelbro ligger Umeälvens nedre fiskeområde och där krävs fiskekort.

Avgränsning nedströms: Nedströms från cykelbron sträcker sig gratisfisket ända ned till Holmsund/Obbola.

Tips! Cykelbrons bropelare är ett populärt tillhåll för många fiskar.

Fiske i åar

Två exempel på populära fiskeåar är Hörnån (Hörneån) och Sävarån där det lever stora exempelar av både havsöring och lake, och som också har fina bestånd av abborre.

Hörnån med biflöden flyter genom ett vacker skogslandskap och i vattnet finns bland annat havsvandrande öring och lax. Fiskeförbud gäller under vissa delar av året för att skydda fiskbestånden, och under de tider som fiske är tillåtet finns det storleksregler att iaktta för vissa arter. Fiskekort för Hörnån köper du här: fiskekort.se/hornan

Fiskekortet för Sävarån gäller från sötvattensgränsen i Skeppsvik till något uppströms om Botsmark. För dig som bara vill fiska i Skeppsvik finns ett särskilt fiskekort som endast gäller för området upp till första forsen i Sävarån. I Sävarån finns bland annat lax, öring och harr. Tidsgränser och storleksgränser gäller för vissa arter. Fiskekort för Sävarån köper du här: fiskekort.se/savaran

Fiske i Umeälvens nedre fiskeområde

Numera går det att köpa ett gemensamt fiskekort för Böle, Grisbacka, Ytterhiske och Grubbe-Västerhiske. En praktiskt lösning för oss fiskeintresserade. Tidigare var det olika fiskekort som gällde för olika sidor av älven. Du köper fiskekortet hos fiskekort.se/umealvennedre.

Observera att olika tidsregler fortfarande gäller inom området. Man får till exempel bara fiska i Grubbe-Västerhiske under perioden 1 juni – 14 oktober.

För fiske från båt i Umeälves nedre fiskeområde krävs ett särskilt båtfiskekort.

Fiske i Umeälvens forsfiskeområde

Sedan säsongsstarten 2015 går det att köpa ett gemensamt fiskekort för Umeälvens forsfiskeområde (”Torrfåran”), tack vare ett samarbete mellan fiskerättsinnehavarna i Baggböle, Klabböle, Brännland, Kåddis och Sörfors. Fiskekortet köper du hos fiskekort.se/umealvensffo.

Umeälvens forsfiskeområde sträcker sig från Sörforsbron uppströms till kraftledningen ovan Baggböleforsen nedströms. Baggböleforsen ingår alltså inte.

I Umeälvens forsfiskeområde kan man till exempel fiska abborre, gädda, harr, lax och havsöring. Fiskesäsongen 20 maj – 30 september, övrigt tid råder fiskeförbud.

Vattenflödet regleras av Norrfors regleringsdamm. Information om planerade flödestappningar hittar du på Vattenfalls sajt.

Fiske i Vindelälvsområdet

Fisket i Vindelälvsdalen är indelat i ungefär 40 olika fiskevårdsområden så det gäller att man skaffar rätt fiskekort innan man sätter igång. Hos Vindelalvsfiske.se/karta finns en praktiskt karta som hjälper dig hamna rätt. Fiskekort finns att köpa hos Fiskekort.se/vindelalvsfiske.

Det pågår många framgångsrika fiskevårdsprojekt i Vindelälvsdalen med omnejd vilket bland annat innebär att det numera finns väldigt gott om småöring i vissa restaurerade biflöden samt att laxen har börjat återvända i stora skaror varje år. I många fiskekortsområden i Vindelälvsdalen måste man rapportera eventuell fångst av lax och öring till fiskekortsutfärdaren.