Bra fiske i Uppsalaområdet

I Uppsala med omnejd finns det goda fiskemöjligheter. I Mälaren finns områden där man kan fiska med handredskap utan fiskekort, och där både gädda och gös brukar nappa bra. För den som kan tänka sig att införskaffa fiskekort finns det många trevliga sjöar omgivna av skog eller jordbruksbygd att testa fiskelyckan i kring Uppsala – inklusive sådana som lockar med karpfiske. Put-and-take-fiske av regnbåge och öring är också tillgängligt.

Nästan nio mil norr om Uppsala, men fortfarande inom Uppsala län, ligger Älvkarleby vid nedre Dalälven. Dit vallfärdar fiskare som är ute efter lax och havsöring.

Fiska i Ekoln

Ekoln är Mälarens nordligaste fjärd, och den ligger ungefär 1 mil söder om Uppsala centrum. Ovanifrån ser fjärden ut ungefär som en bläckfisk, med en kropp och fyra utsträckta armar. Ekoln är spridd över fem olika kommuner: Uppsala, Knivsta, Håbo, Enköping och Sigtuna.

  • Den sydöstligaste ”armen” mynnar i Sigtunafjärden. Paddlar man ut här kan man alltså ta sig vidare till Mälarens utlopp i Saltsjön i Stockholm, och under turen kommer man att passera både Skokloster och Sigtuna.
  • De två sydvästliga ”armarna” sträcker sig mot Varpsund respektive Örsundsbro. Om du paddlar till Varpsund kommer du bland annat att passera Sjöö slott.
  • I den nordöstligaste ”armen” tömmer sig Fyrisån, den å som rinner genom Uppsala.

Det finns några öar i Ekoln med obebyggda stränder som passar att angöra vid om man vill ta en paus under kajakturen. På Skarholmen ligger Ekolns Segelklubb och där finns en välordnad gästhamn. Till denna gästhamn går det stadsbussar från Uppsala centrum.

Ekoln är berömd för sitt fina gösbestånd, och göspopulationen är skiljer sig genetiskt från gösarna i andra delar av Mälaren. Det är tillåtet att fiska gös i Ekoln, men man bör givetvis vara måttfull och inte skada beståndet. Minimimåttet är 45 cm. Om man värnar om beståndet undviker man att fiska vid gösens lekplatser mellan mitten av maj och mitten av juni, men det finns än så länge inte någon regel som säger att man måste.

Trollingfiske (dragrodd) är tillåtet inom vissa specifika områden i sydvästra, sydöstra och östra Ekoln, men bara för den som har ett särskilt fiskekort som heter TDA-kortet. Mer information hittar du i denna PDF: http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/456/SkyltA3FiskeEkoln.pdf

I övrigt är fiskemetoder som kräver båt ej tillåtna. Däremot får man fiska från båt om fiskemetoden inte kräver båt. Du får alltså meta från din kajak, eftersom mete inte kräver båt utan även kan göras från land. Däremot får du inte ägna dig åt dragrodd och liknande. Det finns även andra regler som måste iakttas vid fiske här.

Fiska i Skedviken

För att få fiska i Skedviken behöver du ett fiskekort som du kan köpa här: Fiskekort.se/skedviken.

I Skedviken kan man bland annat fiska abborre, gädda och vitfisk, och här finns även inplanterad och fullvuxen gös. Skedviken är en grund slättsjö med vass kring stränderna och stor öppen vattenyta.Söder om Skedviken ligger en skog som går hela vägen ned till sjön. I övrigt är sjön omgiven av odlade fält.

Skedviken ligger ungefär fyra mil öster om Uppsala. Närmsta samhälle är Rimbo som ligger ungefär en halvmil sydost om Skedviken.

Obs! Vägarna ned till Sörbodaviken respektive Djurgården är enskilda och får ej användas utan ägarens tillstånd. Mörby ruin är privat egendom.